home2

Koprol ontwikkelt haar sportieve activiteiten vanuit de visie dat sportief bewegen essentieel is voor het welzijn van lichaam en geest en dat er ongeacht de ernst, aard of duur van een beperking voor iedereen een sportieve activiteit mogelijk is. Uitgaande van deze visie biedt Koprol een scala van aangepaste sportactiviteiten, alle onder deskundige begeleiding. Hiermee wil Koprol de sportieve wens van mensen met een chronische beperking optimaal verwezenlijken.
Naast activiteiten waaraan iedere sporter kan deelnemen heeft Koprol specifieke sport- en spelgroepen voor o.a. mensen met COPD, hartaandoeningen en mensen met een doorgemaakt Centraal Neurologische Aandoening (bijvoorbeeld een CVA). Koprol heeft deze sportgroepen in niveaus van intensiviteit/ zwaarte samengesteld. Aanbod op maat voor alle sportgroepen betekent dat er gespecialiseerde activiteiten ontwikkeld en aangeboden worden op basis van de mogelijkheden, wensen en belastbaarheid van de sporter.


Direct aanmelden: